Pm Surya Ghar Yojana: पंतप्रधान सुर्यघर योजनेचा लाभ कसा घ्यावा? 1 कोटी घरांना मिळणार मोफत वीज, किती खर्च येईल?

Pm Surya Ghar Yojana: देशातील 10 दशलक्ष घरांना मोफत वीज देण्यासाठी मोदी सरकारने पंतप्रधान सूर्यदय योजना सुरू केली. या आधारावर, … Continue reading Pm Surya Ghar Yojana: पंतप्रधान सुर्यघर योजनेचा लाभ कसा घ्यावा? 1 कोटी घरांना मिळणार मोफत वीज, किती खर्च येईल?