PMJAY: ‘महात्मा फुले-आयुष्यमान भारत’ योजनेच्या माध्यमातून 1356 आजारांवर होणार मोफत उपचार; सर्व राशन धारकांना योजना लागू

Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana